Josep Cruset
Reus 01/08/2021

Una experiència feixuga

Ajuntament. Vista l’estrena, el debat sobre l’estat de la ciutat necessitarà un format més dinàmic per demostrar la seva utilitat