El manteniment de la jardineria a Reus costarà fins a un milió d’euros anuals

L’Ajuntament de Reus ha obert un concurs públic per al contracte d’aquest servei per un període de fins a quatre anys

Diari de Tarragona

Whatsapp
Las plantas del Parc de les Olors. FOTO: Alfredo González

Las plantas del Parc de les Olors. FOTO: Alfredo González

El govern reusenc ha tret a licitació el contracte del servei de manteniment dels espais verds del terme municipal, amb un pressupost anual de licitació de 1.029.988,02 euros (IVA inclòs) i una durada de dos anys, prorrogables a dos més.

Els treballs inclosos en el contracte preveuen el manteniment de les zones verdes, jardins públics i espais públics enjardinats per mantenir-los en el millor estat possible. La supervisió dels treballs anirà a càrrec dels tècnics de l’Àrea de Via Pública.

La relació dels principals treballs a realitzar és la següent: d’una banda, la neteja, desherbat i manteniment general; de l’altre, la neteja de restes vegetals, desherbat en llocs sense vegetació, eliminació i reposició d’elements vegetals en mal estat, i Manteniment i neteja d’embornals i cunetes, entre altres.

També afectarà les tanques vegetals, que inclouen retalls en tanques vegetals i coníferes seguits dels tractaments fitosanitaris; als arbres i arbustos, és a dir, esporga i reposició, d’acord amb les necessitats de cada espècie. Es faran actuacions específiques per als arbres i arbredes definits com de caràcter exemplar.

El contracte també ha d’incloure el tractament fitosanitari necessari perquè la vegetació presenti un bon estat fitosanitari, aplicant els criteris de lluita integrada adients en cada cas; així com els tractaments de gespes, que preveuen treball de regeneració, adob, sega, retall i reg.

Per últim, els serveis han d’incloure la cura de la flor de temporada: canvi de la flor segons necessitats, els parterres no restaran sense planta més de 4 setmanes (planta subministrada per l’Ajuntament, fora del contracte); i tenir cura de la Xarxa de Reg amb reparació d’avaries en els sistemes de reg i programació.

Els licitadors també hauran de preveure la disponibilitat d’un equip per atendre els serveis d’urgències fora de l’horari de treball habitual, amb les actuacions corresponents pel cas de recollida de brancatge, tala d’arbres perillosos a conseqüència de tempestes.

Altres licitacions de 2021

Enguany l’Ajuntament de Reus també ha posat en concurs públic el Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals (58.443,00 € IVA inclòs) i la Fase 1 del projecte Reus Ciutat Inclusiva (176.800,97 € IVA inclòs).

Temas

Comentarios

Lea También